Copyright © 2009 Screen&Pad Printer. All rights reserved
Home       Company      Contact Us

 

 


บริษัท สกรีน แอนด์ แพท พริ้นเตอร์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์
การพิมพ์สกรีน, แพด, Hot Stamp, Heat Transfer และสินค้าที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ตามรายละเอียดดังนี้

1.ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย       2 ตำแหน่ง 2.พนักงานขาย/บริการลุกค้า                 4 ตำแหน่ง
รับผิดชอบงานขาย สามารถกำหนดแผนการขายและบริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี มีประสบการณ์ระดับจัดการ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี วุฒิ ป.ตรี/เทียบเท่า หากจบสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือมีประสบการณ์ด้านการพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รักงานบริการ และมีพาหนะเป็นของตนเอง รับผิดชอบงานขายและการบริการลูกค้า อายุ 22-35 ปี วุฒิ ป.ตรี/เทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือหากจบสาขาอื่นต้องมีประสบการณ์ด้านการพิมพ์ มีพาหนะเป็นของตนเอง รักงานบริการ
  3.พนักงานประสานงานขาย            4 ตำแหน่ง    4.พนักงาน พัฒนา ผลิตภัณฑ์ (เคมีภัณฑ์)        3 ตำแหน่ง
รับผิดชอบประสานงานขายและฝ่ายผลิต ประจำสำนักงาน
อายุ 22-35 ปี วุฒิ ป.ตรี/เทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือหากจบสาขาอื่นต้องมีประสบการณ์ด้านการพิมพ์ รักงานบริการ
รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพเคมีภัณฑ์ อายุ 22-35 ปี วุฒิ ป.ตรี/เทียบเท่า สาขาเคมี หรือเกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ปฏิบัติงานที่โรงงาน
  5.พนักงานฝ่ายผลิต              10 ตำแหน่ง    6.พนักงานซ่อมบำรุง                4 ตำแหน่ง
อายุ 18-35 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จ ตรงต่อเวลา และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้เป็นครั้งคราว (มี OT ) ให้ อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือสาขาอื่นต้องมีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป มีความรับผิดชอบในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้เป็นครั้งคราว (มี OT) ให
    7.พนักงานบัญชี             3 ตำแหน่ง    8.พนักงานประสานงานต่างประเทศ                   1 ตำแหน่ง
อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน การจัดการ หรือคอมพิวเตอร์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบสูง อายุ 22-30 ปี วุฒิ ป.ตรี/เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา มีความรู้ภาษาอังกฤษดีทั้ง พูด อ่าน เขียน และการโต้ตอบเอกสาร หากสื่อสารภาษาที่ 3 ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  9.พนักงานรับ-ส่งเอกสารและสินค้า         2 ตำแหน่ง    10.พนักงานธุรการบุคคลและทั่วไป                      2 ตำแหน่ง
เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และต้องรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี ต้องมีพาหนะเป็นของตนเอง อายุ 22-30 ปี วุฒิ ป.ตรี/เทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
11.พนักงานเขียนแบบ         2 ตำแหน่ง 12.พนักงานการตลาด
อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม Illustrator ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ เพศชาย/หญิง อายุ 18-35ปี วุฒิปวช.,ปวส.,ปริญาตรี

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-9325617-8, 02-9325391-2
หรือ สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ บจก.สกรีน แอนด์ แพท พริ้นเตอร์
เลขที่ 49/72-73 หมู้ 7 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
วันและเวลากรอกใบสมัคร : จันทร์ - เสาร์ เวลา 13.00-17.00 น
หรือส่งรายละเอียดจดหมายสมัครงานระบุตำแหน่งและเงินเดือนทีต้องการมาที่ Email : mkt.scr2000@hotmail.com